Home НОТАРИУСИ Радослав Тодоров Георгиев

НОВИНИ

Д Е Ж У Р Е Н    Н О Т А Р И У С

на 18 април 2014 год. (петък)  от 10 до 15 часа

нотариус  РОСИЦА ТАБАКОВА № 148

гр. Варна, ул. "Петър Парчевич" №7, тел.: 052 60 87 97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на 21 април 2014 год. ( понеделник ) от 10 до 16 часа

нотариус КАТЯ ПАУНОВА № 382

гр. Варна, ул. "Черни връх" № 3, офис 2, тел.: 052 60 28 60

Радослав Тодоров Георгиев

330

Адрес:

ул. Д-р Иван Пенаков 13

Добрич

9300


Телефон:
058/603 192
Информация:
Дата на вписване: 9.2.2004, Помощник-нотариус по заместване: Владислава Георгиева Петрова-Стоянова